Η HYAD είναι μια  αναπτυσσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στο τομέα συμπληρωματων διατροφής. Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: contact@hyad.gr

    Βιογραφικό σημείωμα.
    Επιτρέπονται PDF & Word αρχεία με επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου 5MB.