Η HYAD MIKE είναι ελληνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, για τρίτους, σε μικρές και μεγάλες παρτίδες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη μας, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην αγορά του εξωτερικού.

Αναπτύσσουμε το δικό σας ξεχωριστό προϊόν με τη φόρμουλα που επιθυμείτε, με εξαιρετικές δυνατότητες παραγωγής σε κάψουλα, υγρά, δισκία.

Λειτουργούμε συμβουλευτικά  στην επιλογή των προϊόντων, ανάλογα με την αγορά όπου απευθύνονται τα προϊόντα.

Φροντίζουμε για την ποιοτική διαφοροποίηση του προϊόντος κατά το δυνατόν, ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστικών της αγοράς.

Διασφαλίζουμε τις πιο αξιόπιστες συνθήκες παραγωγής και αναδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα των προϊόντων σε κάθε παρτίδα των σκευασμάτων.

Τα προϊόντα παράγονται και συσκευάζονται στο εργοστάσιο της Αθήνας, το οποίο φέρει πιστοποιητικά του, απόλυτα εναρμονισμένων με τις αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την εξέλιξη της επιστήμης.

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε την διαδικασία γνωστοποίησης των προϊόντων σας στις αρμόδιες αρχές.